Wijknieuws wk-40

Over op zondag
In de komende twee weken zullen in de diensten voorgaan:

Op D.V. zondagmorgen 4 oktober tijdens de doopdienst, ds. F. van Zanten uit Kampen In de avonddienst onze pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Op D.V. zondag 11 oktober, in de morgendienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut, uitgenodigd leden met de achternaam S t/m Z. In de avonddienst ook onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. Dit betreft een ouderendienst.

Alle diensten ook online en via internet en kerkradio vanuit de Biesboschkerk.
U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Doopdienst wijkgemeente I d.d. 4 oktober 2020
In de morgendienst die op 4 oktober a.s. plaatsvindt, zal aan twee kinderen van onze wijkgemeente het Sacrament van de Heilige Doop worden bediend. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van de doopouders, is het aantal resterende zitplaatsen minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 3 oktober a.s. gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com Als eindtijd is 18.00 uur gesteld. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht. De uitnodiging op basis van de achternaam is dus bij deze dienst niet van toepassing.

Hans de Smit

Ouderendienst 11 oktober – 18.00 uur
Op 11 oktober hoop ik in 2 diensten te preken uit 1 Samuël 1 en 2 en de avonddienst zal een ouderendienst zijn. Een dienst, boeiend voor iedereen maar met meer accent in de preek voor ouderen en met vooral psalmen en liederen die geliefd zijn onder ouderen. We zijn uit naar goede diensten in de Biesboschkerk!

Ds. Guido van der Neut

Oppas
Zondagmorgen 4 oktober, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Anja Paans en Joska van der Poel

Zondagmorgen 11 oktober, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Jantina Zeldenrust en Kimberley Verwoert

Kindernevendienst tijdens morgendiensten
Voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8  is er een kindernevendienst. De kinderen gaan na het gebed en voor de schriftlezing naar één van de zalen en komen na het dankgebed weer terug in de kerk.

Op zondagmorgen 4 oktober (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Mattheüs 14:22-33: Jezus loopt op het water.
Leiding:
groep 1 t/m 5: Nico, Suzanne en Esmee
groep 6 t/m 8: Tessa en Bianca

Op zondagmorgen 11 oktober (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Mattheüs 17: 1-13: Jezus, Mozes en Elia.
Leiding:
groep 1 t/m 5: Ingrid, Marieke en Liesbeth
groep 6 t/m 8: Janneke en Francisca

PASTORALIA

Gemeenteleven

Zieken
Hennie Kramp – Bakker (Bruinekilhaven 4, 4251 LG Werkendam) heeft maandag 14 september een galblaasoperatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis. Deze keer ging de operatie wel door en deze is goed verlopen. Een voorspoedig herstel toegebeden! We hopen en bidden dat zij en alle anderen die lichamelijk ziek zijn, maar ook een ieder die psychisch lijdt, Gods aanwezigheid mag ervaren door Zijn Woord te lezen en tot Hem te bidden.

Ds. Guido van der Neut

Beste Gemeente
Door persoonlijke omstandigheden heb ik besloten om de kerkenraad per 1 januari 2021 te gaan verlaten.  Dit is geen gemakkelijke beslissing geweest die ik vele malen met mijn Heiland besproken heb.

Vanaf de start ruim 3 jaar geleden heb ik ontdekt dat mijn DNA toch wel verschillend is.
Ik bevind mij om het zomaar te zeggen aan de rechterzijde van het spectrum waarbij vasthouden aan het bestaande een belangrijke kern is.
Echter de gemeente heeft verjonging nodig om het bestaansrecht naar de toekomst te bestendigen. Door mijn vertrek wil ik hier meer ruimte voor geven. Ik ben dankbaar dat ik, hoewel slechts voor een korte periode, uw voorzitter heb mogen zijn.

Ik hoop dat u trouw zult blijven in het kerkbezoek en dat u een persoonlijke band met onze Redder en Heiland, Jezus Christus op mag bouwen. En dat we dit seizoen met elkaar leren wat het betekent, volgeling en leerling van Jezus Christus te zijn.
Vanaf deze plaats dank ik ook onze predikant Guido en de kerkenraad voor de fijne samenwerking. Veel sterkte en Gods zegen in de verdere bouw van zijn gemeente hier in Werkendam. Uiteraard blijven wij wel lid van onze wijkgemeente dus we zullen elkaar nog vaak zien.

Arie Versluis

Bijbelkring-proefavonden
Zoals verteld in de gezinsdienst zullen we bij voldoende animo meerdere nieuwe Bijbelkringen opstarten in oktober. Er komt een aantal proef-avonden, waarop jij en u vrijblijvend kunnen meemaken en ‘proeven’ wat de waarde is. In de kern gaat het om een groepje van 6-8 gemeenteleden (gezien het huidige advies om maximaal 6 gasten thuis te ontvangen), waarmee je met elkaar een stukje uit de Bijbel leest, en dat bespreekt. Interactief dus en daardoor op een andere manier leerzaam dan een de zondagse kerkdienst. Zo’n 40 gemeenteleden zitten al een jaar of langer bij één van de vier Bijbelkringen die we hebben als wijkgemeente, en zij zullen allen bevestigen wat mijn ervaring is met een Bijbelkring: het is al gauw boeiend én gezellig!

De locatie zal in principe steeds bij iemand thuis zijn, wiens woonkamer ruim genoeg is. Als tussen moment van schrijven en de onderstaande dat de corona-maatregelen weer strenger worden, zal er uitgeweken worden naar één van onze kerkelijke ruimten, of de proefavonden worden uitgesteld. Het spreekt vanzelf dat we ons strikt houden aan de geldende maatregelen zodat er geen risico is op besmetting.

De proefavonden zijn op 6 en 7 oktober en 20 en 21 oktober, van 20.00 – 21.30 uur. Opgeven kan bij mij via email: gvdneut@hervormdwerkendam.nl. Van harte welkom!

Ds. Guido van der Neut

Mannen-ontbijt zaterdag 10 oktober
Het maandelijkse mannen-ontbijt begint weer, op zaterdag 10 oktober van 8.00 – 10.00 in zaal 1 van De Bron. Met een gezellig ontbijt beginnen we, waarna we een goed gesprek aangaan over een Bijbelgedeelte of een thema. Deze eerste keer ben je extra welkom om een keer te komen kijken, als je nog niet eerder bent geweest. Het is nog open waar we het dit seizoen zoal over gaan hebben dus we zijn benieuwd welke thema’s jou boeien. Aanmelden voor dit mannen-ontbijt kan bij Thijs Vos, c.vos.kooistra@hotmail.com.

Ds. Guido van der Neut

Boekenmarkt
Op zaterdag 3 oktober hopen we weer een boekenmarkt te houden in De Bron van  8.30 – 13.00 uur. De opbrengst van de boekenmarkt is dit jaar bestemd voor het werk van Judith van Ekris in Athene.
‘s Middags als de markt is afgelopen zijn we nog op zoek naar mensen die ons willen helpen om de boeken die overblijven terug in de dozen te pakken. Mocht u of jij willen helpen? Dan zien we u graag om 13.00 uur in De Bron!
Met vriendelijke groet,
Corina Boom-Hovestadt

Bloemendienst
Via Anny van den Steenhoven een gift van € 10,00 ontvangen en via Alie Verdonk ook een gift van € 10,00 ontvangen voor de bloemendienst. Hartelijk dank!

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl. Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 9 oktober en deze is voor twee weken.

Agenda

Zondag 4 oktober:
– 19.15 – 20.45 uur, 12+ club, De Bron
– 19.15 – 20.45 uur, 15+ club, De Bron
– 19.45 uur, jongerenkring, De Bron

Dinsdag, 6 oktober:
– 19.30 uur, vergadering college van Diakenen, De Bron.

Woensdag, 7 oktober:
– 20.00 uur, vergadering college van Kerkrentmeesters, De Bron.

Donderdag,8 oktober:
– 19.30 uur, vergadering moderamen, De Bron

Vrijdag, 9 oktober:
– Shine-on: Lasergamen, opgeven via: mail2shineon@gmail.com

Maandag, 12 oktober:
– 15.30 – 16.45 uur, jeugdclub groep 3/4.

Dinsdag, 13 oktober:
– 18.45 – 20.00 uur, jeugdclub groep 5/6.
– 19.30 uur, vergadering kerkenraad, De Bron.

Woensdag, 14 oktober:
– 18.
45 – 20.00 uur, jeugdclub groep 7/8.
– 19.30 uur, catechisatie 12 -14 jaar, De Bron.
– 19.00 uur, catechisatie 14 – 18 jaar, De Bron.