Wijknieuws wk-01

Over op zondag
In de komende twee weken zullen in de diensten voorgaan:

Op D.V. zondag 10 januari in de ochtenddienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut en de invulling van de avonddienst wordt verzorgd door de jeugddienstcommissie.

Op D.V. zondag 17 januari in de ochtenddienst onze pastoraal werker H. Dekker uit Dussen en in de avonddienst ds. J. van Walsum uit Alblasserdam.

Alle diensten ook online en via internet en kerkradiovanuit de Biesboschkerk en Dorpskerk.

U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Jeugddienst 10 januari 2021
Zondagavond 10 januari om 18.00 uur is er de eerste jeugddienst van 2021. Deze dienst wordt compleet verzorgd door Band4Tune. Het thema van de dienst is Top 2000 met o.a. muziek van U2, Kensington en Bløf. Aanmelden kan via jeugddienstwerkendam@gmail.com. Let op, er zijn maar 30 plaatsen beschikbaar. De dienst is ook te volgen via het YouTube kanaal van de Hervormde Gemeente Werkendam wijk 1.

Oppas
Zondagmorgen 10 januari, Dorpskerk:
0-4 jaar: Petra van de Ree en Anja Paans

Zondagmorgen 17 januari, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Dorien Vos en Melissa Vogel

Nieuwjaarsgroet
Een ieder die ons een kaart heeft gestuurd of op een andere wijze Kerst- en nieuwjaarswensen heeft gestuurd: mede namens mijn vrouw heel hartelijk bedankt! We wensen iedereen een heel gezegend 2021 toe. Een jaar waarin het goed mag gaan met een ieder, waarin we onze Vader en Heer beter leren kennen en vertrouwder met Hem om mogen gaan, een jaar waarin we groeien in navolging van onze Heer Jezus Christus die ons voorgaat op ons levenspad. Hij, de Weg, de Waarheid en het Leven, om wie ons leven mag en moet draaien. Hij is de Weg, de grond onder onze voeten, die ons leidt. Hij is de Waarheid, we zoeken naar Hem en naar waarheid in Zijn Woord en in ons leven. En we leven het ware Leven, omdat ons leven om Hem draait.

Er kan veel op ons af komen, maar Gods liefde drijft de angst uit, schrijft Johannes in zijn eerste brief. Moge de crisis ons dichter bij onze Vader brengen, Hij die ons wil bevrijden van alles wat ons bindt, belemmert, teneer drukt, vasthoudt bij Hem vandaan. Mijn gebed is ook dat waar verdeeldheid toeneemt, alle leden van onze wijkgemeente elkaar onderling en de mensen om ons heen méér gaan liefhebben. Dat we met elkaar groeien in het besef dat we niet inhoudelijk tegenover anderen moeten gaan staan of onverschillig elkaar uit de weg gaan. Maar met verschillen die er zijn, verschillende overtuigingen en persoonlijkheden dat we ontdekken hoe we de ander méér kunnen liefhebben dan voorheen. We hoeven geen koekoek éénzang te zijn om wel één te zijn, verbonden door Gods Geest en de redding door Jezus Christus.

Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand!

Ds. Guido van der Neut

PASTORALIA
Gemeenteleven I
Zieken
Sjanie den Haan (Speenkruid 53, 4251 KD Werkendam) bleek eind december, na onderzoek vanwege hevige rugpijn, een ruggenwervel gebroken te hebben. Na veel pijn gaat het nu gelukkig de goede kant maar de komende weken kan ze nog niet werken en ook haar taak in onze bloemendienst heeft ze tijdelijk overgedragen.

Majo Hollebrandse (Van Heldenstraat 15, 4251 BM Werkendam) werd ernstig ziek en is 24 december opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Op Oudjaarsdag onderging zij een kijkoperatie en op moment van schrijven is de verwachting dat ze één dezer dagen naar huis mag om daar de uitslag van het onderzoek af te wachten, die ze als het goed is 11 januari krijgt.

Met Marja Koman (Bastion 2, 4285 EB Woudrichem) gaat het momenteel met stapjes langzaamaan wat beter, reden tot dankbaarheid na een zware tijd.

Met Henk Versluis (Binnengriend 17, 4251 DG Werkendam) ging het na behandeling weer een stuk beter, maar de laatste weken kreeg hij toch weer meer gezondheidsklachten. Opnieuw heeft de arts een onderzoek gedaan. Het gaat redelijk maar het is weer afwachten op de uitslag en mogelijk weer behandeling.

We bidden voor hen en andere zieken thuis en elders, om Gods kracht en genezende hand op hun lichaam. Ook voor hen die worstelen met psychische klachten bidden we om licht, uitzicht en genezing.

Ds. Guido van der Neut

Gemeenteleven II
Zuster Fijke Westerhout – Vlot, Hofje 9, 4251 BW, werd met corona-gerelateerde klachten opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Na een aantal dagen mocht ze gelukkig weer naar huis, waardoor ze de jaarwisseling in haar vertrouwde omgeving kon vieren. De dankbaarheid is groot, al is er nog wel een weg van herstel te gaan. We wensen zuster Westerhout, haar man en allen die haar lief zijn, Gods kracht en moed toe.

Door de mond van de profeet Jeremia spreekt God tot ons. En Hij zegt: Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dat deze woorden ook ons mogen sterken in de komende periode.

Henri Dekker

In Memoriam Nel Leeggangers – van Breugel
Nel van Breugel werd 11 december 1940 geboren aan de Zevenhuizen in Werkendam. Ze was de jongste in het gezin Van Breugel – Aafjes, ze groeide op met vier broers en zussen. Eén broer was al jong overleden, voordat Nel geboren werd. In het Hervormde gezin was moeder huisvrouw en vader werkte in de Biesbosch. Nel trouwde op 20 juli 1962 met Teus Leeggangers uit Dussen. Ze hadden elkaar ontmoet op de Hoogstraat hier in Werkendam. Tijdens hun verkeringstijd wilde Nel eens naar Teus in Dussen om met hem naar de kermis te gaan. Maar ze mocht niet. Toen fietste ze bijna een uur naar Dussen, om hem dat bij zijn voordeur te laten weten. Na die mededeling van een minuut fietste Nel weer terug naar Werkendam.
Ze trouwden en trokken bij Teus’ moeder in aan de Zuiderveldlaan in Dussen. Teus’ vader was omgekomen tijdens de oorlog toen hij op de Keizersveerbrug bij Raamsdonksveer fietste. Precies op dat moment bombardeerden de Duitsers de brug. Een verschrikkelijke tragedie voor de familie Leeggangers en de andere getroffen personen en hun families.
Nel had tot haar trouwen bij Philips in Gorinchem gewerkt. Nadat ze trouwde deed Nel zoals met name veel vrouwen in Werkendam seizoenswerk in de boomgaarden, appels plukken. In die tijd liet men fruitbomen nog stukken hoger groeien dan tegenwoordig, dus men moest hoog in de bomen klimmen, ook in weer en wind.
In 1963 kregen Teus en Nel hun eerste kind, Martin, en nog een jaar later verhuisden ze naar Werkendam, voor Nel terug naar haar geboortedorp. Ze betrokken de woning aan de Koppenhof 16, op steenworp van Nels ouderlijk huis. Daar kregen ze hun tweede kind, dochter Anita. Ze hadden het goed als gezin. Nel was een zorgzame en liefdevolle moeder. En had altijd zeer veel belangstelling voor haar kinderen, later ook voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze stond altijd voor hen klaar, maar bijvoorbeeld ook voor haar broer Bas die met psychische problematiek te kampen had.
Het geloof in Jezus Christus is altijd belangrijk gebleven voor Nel. Ook al sprak ze er, zoals velen, weinig over, ze vertrouwde op haar Heer en bezocht trouw onze kerkdiensten.
Hun kinderen gingen van lieverlee uit huis en in 2003 wilden ze naar de Almsvoet 19 verhuizen. Teus zou echter de verhuizing niet meer meemaken. Een groot verdriet trof Nel en haar familie toen Teus nota bene in de avond van de dag waarop ze voor hun nieuwe huis getekend hadden, niet goed werd en drie uur later overleed, door een gesprongen slagader in zijn buik. Nel werd op haar 62e weduwe.
Nel was een sterke vrouw met een eigen mening, en ze was ook heel sociaal. Ze hield van breien, naaien, kaarten maken en tuinieren.
Na 17 jaar aan de Almsvoet verhuisde ze 18 september 2020 nog naar d’Altenaer, nummer 8. Hier heeft ze nog een korte, fijne tijd gehad, maar tot ieders verdriet kwam daar een abrupt einde aan, toen ze covid-19 kreeg half december. Na een aantal dagen thuis verzorgd te zijn ging het niet meer en moest ze naar het Beatrixziekenhuis. Ze vocht tegen de ziekte en kreeg bitter slecht nieuws, dat op 22 december haar oudste zus Lena overleden was. In het verdriet hield ze hoop dat ze de ziekte zou overwinnen. Maar Nel overleed op 28 december op 80-jarige leeftijd. Nel wordt door haar familie en door vrienden intens gemist, zij zullen haar niet vergeten.

Ds. Guido van der Neut

Overleden (1)
Op dinsdag 15 december jl. is zuster Cornelia Pieternella Konings – van de Werken, wonend in Verzorgingshuis Goezate op 92 jarige leeftijd overleden. Zij verbleef sinds 2011 in Goezate. Cor – zoals we haar kennen – was sinds december 2002 weduwe van Jan Cornelis Konings met wie zij in september 1950 trouwde. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, Arie, Elly en Jan. Cor was de trotse oma van vijf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Zuster Konings is overleden aan het Corona virus. Zij wist dat het einde kwam en was er klaar voor. Tot het eind toe bleef zij rustig en is in groot geloofsvertrouwen heengegaan. Tijdens de afscheidsdienst, die werd gehouden op maandag 21 december jl., stond als schriftlezing de eerste brief van de apostel Johannes centraal. In deze brief – die Cor zelf had gekozen voor haar afscheidsdienst – is het centrale thema “opwekking tot liefde”. Een thema dat Cor in haar lange leven vaak in praktijk heeft gebracht. De afscheidsdienst werd geleid door Cees van Andel. Na de dienst vond de begrafenis plaats. De familie heeft veel waardering voor alle medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers van Zorgcentrum Goezate waar hun moeder en oma tijdens haar verblijf met een deken van zorg, liefde en warmte is bedekt. Wij wensen allen die treurig zijn in verband met het overlijden van zuster Cornelia Pieternella Konings – van de Werken,  van harte Gods nabijheid toe.

Hans de Smit

Overleden (2)
Op vrijdag 18 december jl. kwam een einde aan het aardse leven van ons gemeentelid zuster Anna Maria de Berg – Heijstek. Zij woonde de laatste jaren van haar leven op het adres Hofstee 14 en overleed in de leeftijd van 82 jaar. Sinds 30 mei 1999 was zij weduwe van Leendert de Berg. De naaste familie heeft veel bewondering en respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen. Het leven van Anneke de Berg kenschetsen zij als “rijk en vol liefde en vriendschap”. Het afscheid vond in besloten kring plaats op woensdag 23 december jl. Geve God Zijn vertroosting aan degenen die bedroefd zijn vanwege het heengaan van zuster Anneke de Berg – Heijstek. 

Hans de Smit

Benoeming ambtsdrager
De kerkenraad is dankbaar te kunnen mededelen dat broeder Wim van der Mooren zijn benoeming als ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. Er zijn ook geen bezwaren ingediend, dus de benoeming is nu definitief. De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op zondagmorgen 24 januari 2021 in de Dorpskerk, geleid door ds. G.R.G. van der Neut.

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl. Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 15 januari en deze is voor twee weken.

Agenda
Dinsdag, 5 januari:
– 19.30 uur, vergadering moderamen, De Bron.

Zaterdag, 9 januari:
– 09.00 – 10.00 uur, mannenochtend, De Bron (online).

Dinsdag, 12 januari:
– 19.30 uur, vergadering kerkenraad, De Bron.

Donderdag, 21 januari:
– 19.30 uur vergadering college van diakenen, De Bron.