Versoepeling maatregelen Wijk 1

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van zondag 17 oktober 2021 de ochtenddiensten ook weer open te stellen voor iedereen. De uitnodiging op alfabet komt hiermee te vervallen. De avonddiensten waren al toegankelijk voor iedereen.
De ervaringen van de afgelopen ochtenddiensten laten zien dat er zowel in de Dorpskerk als in de Biesboschkerk voldoende zitplaatsen zijn om de diensten open te stellen voor de gehele gemeente. In de Biesboschkerk is er een apart vak gereserveerd voor de mensen die liever nog wat afstand willen houden. In de Dorpskerk is er voldoende ruimte om afstand te houden.

Wel blijven de volgende uitgangspunten gelden:
* Bij gezondheidsklachten thuisblijven, ook als u negatief getest bent
* Neem jassen mee naar de zitplaats
* Wanneer je direct naast iemand gaat zitten vraag of diegene daarmee akkoord is
* Geef elkaar voldoende ruimte bij het verlaten van de kerk

De kerkenraad blijft de ontwikkelingen volgen en indien hier aanleiding toe is zullen de maatregelen aangepast worden.