Opvang vluchtelingen Oekraïne – vrijwilligers gevraagd

Begin mei komen een zestigtal vluchtelingen uit Oekraïne voor tenminste zes maanden te wonen in het gebouw van de voormalige Rabobank aan de Merwestraat, thans van de woningbouwvereniging Bazalt. De regie hiervan ligt in handen van de gemeente Altena.

Ter ondersteuning van de gemeente Altena zal de hulp, de opvang en e.v. verdere begeleiding van deze mensen worden gedaan door o.a. de gezamenlijke kerken van Werkendam.

Hiervoor zijn vrijwilligers nodig.

De diaconie van onze kerk is naarstig op zoek naar vrijwilligers die de komende maanden bij deze hulpverlening willen helpen. 

Degenen die dit willen doen worden verzocht zich op te geven bij Johan Maaskant, secretaris van de diaconie – zie Kerkklanken of bij een andere diaken, met opgave van beschikbaarheid voor welke dag of dagdeel en wat voor hulp er verleend kan worden. In de komende Kerkklanken zal dit verder worden toegelicht. A.s. donderdag en vrijdag zal er al een beroep worden gedaan op een aantal vrijwilligers voor het in elkaar zetten van het meubilair en op maandag 25 april voor het schoonmaken. Graag zelf gereedschap en schoonmaakspullen meebrengen.