Nevenactiviteiten alleen online

Door het aanscherpen van de Corona maatregelen kunnen nevenactiviteiten alleen doorgang vinden als ze online gehouden kunnen worden.

Dit geldt ook voor de bijeenkomsten van de jeugd.

Op 5 januari 2021 komt het moderamen bij elkaar om te kijken of de maatregelen aangepast kunnen worden.