Najaarscollecte GZB (wijk 1)

In de week van 6 – 13 November 2022 komen de medewerkers met het bekende envelopje weer langs voor een uw bijdrage. Dit jaar zal echter “de Schans en Sluiterstraat “door iemand anders bezocht worden.

Na  ruim 40 jaar heeft Annie van Veen te kennen gegeven te gaan stoppen, de wil is er wel maar het gaat allemaal wat minder soepel dus heel begrijpelijk dat het een keer stopt. Annie heel hartelijk bedankt ook voor je jaren van inzet ook tijdens het tellen. “Bedankt”.

Oproep: is er iemand die graag fietst en deze collecte wijk wil overnemen, neem dan contact met Thijs Vos.

Omzien naar daklozen in Colombia

De GZB-najaarscollecte is dit keer voor Colombia. In het centrum van Medellín, de tweede stad van Colombia, is er een ”Straat van de zonde”, met maar liefst drie bordelen en veel daklozen. Daar bevindt zich een kerk. Gemeenteleden geven straatbewoners aandacht, regelmatig een douche, schone kleren en eten. Het is hun verlangen dat de ”Straat van de zonde” een plek van Gods genade mag worden.

Ook andere Colombiaanse kerken willen graag van betekenis zijn voor mensen aan de rand van de samenleving. Daarom wil de Presbyteriaanse Kerk van Colombia haar leden trainen in het helpen van deze mensen. De GZB ondersteunt dit initiatief met zendingswerkers en geld, zodat gemeenteleden beter in staat zijn deze kwetsbaren te bereiken met het Evangelie. Helpt u mee door royaal te geven? Hoe kunt u geven?

  • Gebruik de collectemethode van uw gemeente.
  • Doneer via Tikkie, www.gzb.nl/collectecolombia of de antwoordkaart in de collectefolder.
  • Blijf bidden voor het zendingswerk.

Namens de zendingscommissie

M. (Thijs) Vos,  tel. 06-23459830