Gewijzigde plaatselijk regeling Wijk 1

De plaatselijke regeling voor Wijk 1 is gewijzigd. In de diverse paragrafen zijn de verwijzingen naar de Ordinanties qua nummering aangepast. Daarnaast is er een kleine wijziging in artikel 1.1 over het aantal ambtsdragers. In de oude regeling waren het aantal ouderlingen exact gespecificeerd in pastoraal ouderling, jeugdouderling etc. Dit is nu aangepast in een totaal aantal ouderlingen, waarbij de kerkenraad zelf een verdeling kan maken over de diverse ouderlingen. Het aantal kerkrentmeesters is van 4 naar 3 aangepast. Daarnaast is paragraaf 3.6 toegevoegd, dit betreft een paragraaf over de te houden jaargesprekken met predikant en pastoraal medewerker. Verder zijn er geen inhoudelijke aanpassingen gedaan. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 12 oktober akkoord gegeven op de plaatselijke regeling. De gewijzigde plaatselijke regeling is op te vragen bij de scriba: scriba.hgw1@gmail.com Eventuele op of aanmerkingen kunnen ook bij de scriba ingediend worden. In de vergadering van de kerkenraad op 16 november zal de plaatselijke regeling definitief vastgesteld worden.