Boekenmarkt 2023

Zaterdag 13 mei wordt er weer een boekenmarkt georganiseerd in De Bron!

Inleveren van verkoopbare boeken kan op: 

Zaterdag 25 maart 

Zaterdag 1, 15 en 22 april 

Zaterdag 6 mei 

Tussen 9:30 en 14:00 uur 

Locatie inleveren: Werkensedijk 27 in Werkendam