Belijdenisdienst 20 september

In de morgendienst die op 20 september a.s. plaatsvindt, zal door een aantal leden van onze wijkgemeente openbare belijdenis van het geloof worden afgelegd. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van hen die belijdenis doen, is het aantal resterende zitplaatsen minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden.

Aanmelden kan tot en met zaterdag 19 september (18.00 uur) a.s. gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht.

De uitnodiging op basis van de achternaam is dus bij deze dienst niet van toepassing.

U kunt deze dienst zondagochtend uiteraard live meekijken via Youtube.