Aanmelden diensten 15/11 en morgendienst 22/11.

Voor de avondmaalszondag op 15 november a.s. wordt u als gemeenteleden niet uitgenodigd via kerktijd.nl. Als u één van die diensten  wilt meevieren dan is het verzoek om u hiervoor op te geven via pastoraal ouderling  Hans de Smit – jodesmit@hotmail.com – tel. 50 39 45 of 06-30932011. Graag uiterlijk zaterdag 14 november 18:00 uur.

Zowel in de morgen- als in de avonddienst is er plaats voor 30 avondmaalsgangers. Gelieve u  alleen aan te melden als u/jij mee wilt doen met het avondmaal. Tegelijk is het ook mogelijk, zoals bij de vorige avondmaalsdiensten, om thuis mee te doen met eigen brood en wijn. In de kerkzaal zal het avondmaal op een hygiënische manier worden bediend. Zo zal de wijn in aparte cupjes worden aangeboden op een speciaal hiervoor gemaakt dienblad. De diakenen komen – met mondkapje op – door de rijen.

Tijdens de morgendienst van 15 november a.s. zal er kinderoppas zijn. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 is er dan weer een kinderviering in De Bron. De kinderen kunnen daar tussen 9:40 en 9:55 uur worden gebracht. 

Op Eeuwigheidszondag (22 november a.s.) is er in de morgendienst allereerst een plaats voor genodigden, nabestaanden van gemeenteleden die in het kerkelijk jaar 2019 – 2020 zijn overleden. Mogelijk zullen er nog plaatsen over zijn voor (andere) gemeenteleden. Ook voor deze dienst kunt u zich aanmelden bij Hans de Smit, uiterlijk tot zaterdag 21 november a.s. 18:00 uur.

Voor de avonddienst op 22 november a.s. zal er in de week vooraf via kerktijd.nl zoals gebruikelijk een uitnodiging worden verstuurd aan 30 gemeenteleden.