Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad heeft in de vergadering van 16 november voor de nog resterende vacatures de volgende dubbeltallen opgesteld:

Voor de vacature van ouderling G.J.C. Molenaar:

G. de Jong Gedempte Haven 1a
J.J. de Koster Wiepstelling 13

En voor de vacature van diaken C. Paans:

A. van Herwijnen Werkensedijk 67
A.H. Versluis Klaproos 60

De stemming zal anders plaatsvinden als we zijn gewend. Op DV zaterdag 27 november kunt u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw stem uitbrengen in de hal van de Dorpskerk. Gebleken is dat het lastig is om tijdens een stemmingsvergadering de onderlinge afstand te bewaren. Leef mee door in uw gebed de vervulling van de vacatures op te dragen en kom stemmen!