Verantwoording collectes / giften (wk-35)

COLLEGE VAN DIAKENEN

verantwoording collectes:

Zondag 30 juli 2023
Via Gvit:  €    213,50

Zondag 6 augustus 2023
via  Givt:  €    331,00
Collecten in de kerk:  €    678,50             

Zondag 13 augustus 2023
via  Givt:  €    237,75 
Collecten in de kerk:  €    851,00                                       

Zondag 20 augustus 2023
Via Gvit:  €    266,00
Collecten in de kerk:  €    891,00

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

verantwoording collectes:

Zondag 30 juli, 6, 13 en 20 augustus (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst:  €     905,75
onderhoud gebouwen:  €     753,75

Zondag 30 juli, 6, 13 en 20 augustus (collecteren via bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen:  €     438,00

Zondag 30 juli (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €     547,45
onderhoud gebouwen:  €     497,90

Zondag 6 augustus (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:  €     602,44
onderhoud gebouwen:  €     621,10

Zondag 13 augustus (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €     715,00
onderhoud gebouwen:  €     732,65

Zondag 20 augustus (collectezakken tijdens de diensten)
instandhouding eredienst:   €     861,35
onderhoud gebouwen:  €     847,65

Giften:

Wijk-2: via ds. Van den Berg € 20,00 , € 20,00 , € 50,00 , € 50,00 en € 10,00.