Wijk 1 – liturgie Dankdag Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op woensdag 4 november, Dankdag voor gewas en arbeid, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 65: 1, 4 

Votum en groet 

Gezang 390: 1, 2, 3 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen. 

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest 

Schriftlezingen: Psalm 65; Opb. 16: 1 – 5  

Psalm 65: 5, 6 

Preek 

Gezang 301: 1, 4 

Geloofsbelijdenis 

Gezang 350: 1, 2, 3 God, die leven hebt gegeven 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Collecten 

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan 

Zegen; gesproken amen