Wijk 1 – liturgie 4 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 oktober, Israëlzondag, in de Biesboschkerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 122: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 122: 3

Gebed

Schriftlezingen: Mattheüs 27: 24-26 en Zacharia 8: 18-23

Gezang 264: 1 en 4

Overdenking

Elb lied 263: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Elb lied 194: 1 en 4

Dank- en voorbeden

Elb lied 263: 5 en 6

Zegen en gezang 456: 3