Wijk 1 – liturgie 25 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 25 oktober in de Biesboschkerk met ds. D. van der Wel uit Langbroek.

Psalm 33: 1                                    

Votum en groet

Psalm 33: 2                                               

Gebed van verootmoediging

Psalm 32: 2

Leefregel                                

Psalm 32: 3

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing 1: Openbaring 1: 9 – 20 (NBV)

Gezang 328: 1

Schriftlezing 2: Openbaring 3: 7 – 13 (NBV)

Gezang 328: 2 en 3

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel, aansluitend

Elb lied 411

Dienst der gebeden

Inzamelingsmoment

Elb lied 406

Zegen, beaamd door gesproken Amen


Bij de Schriftlezingen

De Schriftlezingen zijn in deze dienst uit het laatste Bijbelboek: de Openbaring van Johannes.

De Openbaring van Johannes is veelbesproken. Er zijn de eeuwen door, zowel onder Bijbelwetenschappers als gewone lezers, veel vragen van allerlei aard gesteld over de inhoud, bijv. over de betekenis van de vele symbolen, die in de tekst voorkomen. Misschien vindt u het wel een moeilijk gedeelte van de bijbel en dat is niet verwonderlijk.

Het eerste, wat ons voor een beter begrip kan helpen, is het boek te zien als profetie.

Profetie is geen waarzeggerij over wanneer een bepaalde gebeurtenis precies zal plaats vinden; profetie is verkondiging van het Woord van God; de vervulling van zo’n profetie is ook niet eenmalig: de profetie houdt zijn kracht de eeuwen door, ook nu in onze tijd. Het is een realiteit, hoewel nog verborgen in de toekomst.

Het tweede punt is, het boek Openbaring te zien in het licht van het O.T. Het taalgebruik lijkt op dat van O.T.- profeten als Ezechiël, Daniel en Zacharia.

Bij het lezen van de Openbaring van Johannes moet je bij wijze van spreken het O.T. er voortdurend naast houden.

Voor ons behoeft de Openbaring van Johannes geen mysterieus, geheimzinnig en griezelig boek te zijn. De bedoeling van het boek is, troost en bemoediging te schenken aan de christelijke gemeente.

Het gaat in de Openbaring van Johannes in grote lijnen om het verloop van de grote strijd tussen de machten van het kwaad enerzijds en Christus en Zijn kerk anderzijds. Deze strijd voltrekt zich in de periode tussen de Hemelvaart van Christus en Zijn wederkomst. Dat is dus ook de tijd, waarin wij leven.

Het maakt de inhoud dus actueel: het is ook voor ons bestemd.