Wijk 1 – liturgie 1 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 november in de Biesboschkerk met ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

Psalm 72: 1 en 4

Votum en groet

Psalm 79: 5

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Matt 14: 1 t/m 21 HSV

Gezang 463: 2, 3 en 4

Preek: Een wonderbaarlijke spijziging.

Elb lied 212

Geloofsbelijdenis

Gezang 446: 1 t/m 4

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 247: 1 en 4

Zegen