Wijk 1 – liturgie 1 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 68: 7

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 356: 1, 3 Van U wil ik zingen

Gods geboden: Exodus 20

Psalm 25: 4

Gebed

Kinderlied: Op Toonhoogte 310: Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt (“dat jij de ander” i.p.v. “gij elkander”)

Schriftlezingen: Lukas 10: 21 – 28; Lukas 12: 49 – 53

Gezang 330: 1, 3 Heb dank, o God van alle leven

Preek. Thema: Je naaste liefhebben, in tijden van verdeeldheid.

Elb lied 224 God wijst mij een weg

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Slotlied Op Toonhoogte 150: Heer U bent mijn leven

Zegen