Liturgie 18 juni Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 18 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een gezinsdienst met het thema: “Samen verbonden.” We staan ook stil bij de overgang van de groep 8-scholieren van onze wijkgemeente, van de kindernevendienst (en clubs) naar de 12+, catechisatie en andere activiteiten voor tieners.  

Het thema deze dienst is “Samen verbonden”, naar aanleiding van het jaarthema “Aan tafel!” Meer eenheid in de gemeente, meer samen doen! God geeft ons aan elkaar. Dat geeft soms werk aan de winkel, maar is ook iets om te vieren! Muzikale ondersteuning is er deze dienst door de gemeenteband onder leiding van Marcel op de piano. En zoals gebruikelijk bij gezinsdiensten, worden de kleinste kinderen (0-4) tijdens de collecte / het laatste lied opgehaald uit de oppas, zodat die ook allemaal bij de zegen kunnen zijn. We zien uit naar een feestelijke dienst! 

Psalm 87: 1, 4 

Stil gebed 

Votum en groet

Prijs Adonai (Opwekking 638) 

De 10 geboden “rap” 

God van licht (Opwekking 807) 

Gebed  

Hij alleen (Opwekking Kids 139) 

Kindermoment; Kinderen van groep 1 – 3 gaan na afloop naar de kindernevendienst 

Schriftlezingen: Ruth 1: 1 – 5 en Ruth 1: 9 – 17 (BGT); Handelingen 4: 42 – 47 (BGT)

10.000 redenen (Opwekking 733) 

Preek: “Samen verbonden.” 

Zegekroon (Opwekking 764) 

Toespraak voor de groep 8-kinderen 

Opwekking Kids 185 De Here zegent jou 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

De kinderen van groep 1 – 3 worden opgehaald. NB de kinderen uit de oppas worden ook opgehaald om bij de zegen te zijn.

Collectemoment – de muziekgroep speelt een luisterlied, “Kleine dingen” (van Delise)

Jezus Overwinnaar (Opwekking 832)

Zegen; beantwoord met gesproken amen.