Liturgie Witte Donderdag Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Witte Donderdag, donderdag 1 april, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.

Psalm 118: 1, 5

Votum en groet

Gezang 180: 1, 4 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 18: 1 – 14

Psalm 118: 2, 3

Preek

Gezang 180: 2, 6 Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt

Avondmaalsformulier

Gezang 173: 1, 2, 3 Alles wat over ons geschreven is

Avondmaal

Gezang 173: 4, 5 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 118: 1, 2, 3 Hij kwam bij ons, heel gewoon

Zegen; gesproken amen.