Liturgie Witte Donderdag Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de dienst op Witte Donderdag D.V. 28 maart met ds. G .R.G. van der Neut in deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Zingen: Psalm 116: 1, 2, 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 172: 1, 2 Een mens te zijn op aarde.

Gebed

Schriftlezing: Lukas 22: 7 – 23

Zingen: Gezang 177: 1, 2, Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten

Schriftlezing: Johannes 13: 1 – 15

Zingen: Gezang 177: 6

Overdenking

Zingen: ELB 118: 1, 2 Hij kwam bij ons, heel gewoon

Avondmaal: lezen formulier + gebed

Zingen: Gezang 173: 1, 2 Alles wat over ons geschreven is

Viering heilig avondmaal

Zingen: Gezang 173: 3, 4, 5

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Zingen: ELB 118: 4 Wij willen worden als Hij

Zegen