Liturgie Witte Donderdag 6 april Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Witte Donderdag, donderdag 6 april in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 116: 1, 2 

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 116: 3, 4, 5  

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest 

Schriftlezing: Markus 14: 17 – 31

Psalm 116: 6, 7, 8 

Schriftlezing: Markus 14: 32 – 42 

Overdenking 

Gezang 173: 1, 2 Alles wat over ons geschreven is

Lezing van het Avondmaalsformulier

Zingen: Gezang 173: 3 Jezus, de haard van Uw aanwezigheid

Viering van het heilig Avondmaal

Gezang 173: 4, 5 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment 

Gezang 172: 1, 3, 4 Een mens te zijn op aarde 

Zegen; gesproken amen.