Liturgie Tweede Kerstdag Biesboschkerk 15.30u

Liturgie voor de middagdienst op Tweede Kerstdag, zondag 26 december, in de Biesboschkerk met ds. E. van Rooijen uit Noordeloos.

Gezang 150: 1, 2
Stil gebed
Votum en Groet
Psalm 25: 2, 4
Geloofsbelijdenis
Gezang 145: 1, 3
Gebed
Schriftlezing: Genesis 25: 1-6
Gezang 160: 1, 3
Preek
Psalm 111: 4, 6
Gebed
Psalm 84: 4, 6
Zegen