Liturgie Palmzondag 28 mrt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Palmzondag, zondag 28 maart, in de Dorpskerk met ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

Schriftlezing: Mattheus 26: 30 – 35 en 69 – 75
                                              
aanvangslied: Psalm 43: 1
na Gods gelofte en groet: Psalm 43: 3
voor preek: Psalm 5: 2, 6

Preek over Mattheus 26: 69 – 75; Verloochening
na preek: Gezang 177: 5, 6
na geloofsbelijdenis: Elb lied 119
slotlied: Gezang 182: 4