Liturgie Palmzondag 28 mrt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Palmzondag, zondag 28 maart, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 98: 2, 4

Gods geboden

Gezang 463: 1, 2, 4 O Heer die onze Vader zijt

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 12: 12 – 19; 16: 16 – 24

Elb lied 408: 1, 2, 3 Hosanna, hosanna, de Koning komt

Preek

Gezang 317 Halleluja, ’t loflied rijze

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Elb lied 299: 1, 3 Welk een vriend is onze Jezus

Zegen; gesproken amen

  • Na de dienst zal er een online preekbespreking plaatsvinden o.l.v. ds. Van der Neut.