Liturgie Paasmorgen 9 april Biesboschkerk 09.45u

Liturgie voor de dienst op Paasmorgen, zondag 9 april in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Organist Aldert van Hoornaar en het tienerkoor Amazing Teens and Voices o.l.v. Hanneke Scherff verlenen muzikale medewerking aan deze dienst.

Voorafgaand aan de dienst zingen we met elkaar, vanaf 09.45 uur

Gezang 215 Christus, onze Heer verrees, Elb lied 122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem en Elb lied 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Afkondigingen

Gedicht en aansteken van de paaskaars door nieuwe belijdende leden

Psalm 103: 1, 9

Bemoediging en groet

Het koor zingt: ‘The King is coming’ en ‘I speak Jesus’

Leefregel: Rom. 13: 8 – 12 (NBV21)

Gezang 221 Wees gegroet gij eersteling der dagen

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment: Jezus leeft!

Kinderlied: Hemelhoog lied 207 Weet je dat de lente komt?

Schriftlezing: Mattheüs 28: 1 – 15 (NBV21)

Het koor zingt: ‘End of the beginning’ en het lied: ‘Amazing Grace’

Preek

Gezang 217 Jezus leeft en ik met Hem!

Het koor zingt: ‘We believe’

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Het koor zingt: ‘Amen’

Zegen met gesproken amen

Elb lied 132 U zij de glorie