Liturgie Paasmorgen 17 apr Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de dienst op Paasmorgen, zondag 17 april, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Aldert van Hoornaar en trompettist: Cees Trappenburg

Psalm 118: 8, 9

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 215 Christus, onze Heer verrees!

Elb lied 122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Leefregel: Rom. 13: 8 – 12 (NBV21)

Gezang 221 Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest

Kindermoment: ‘Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld’

Kinderlied: ‘Ga je met ons mee naar de overkant?’

Schriftlezing: Lukas 23: 50 – 24: 12  (NBV21)

Elb lied 123 De hemel juicht

Preek

Elb lied 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment (tijdens de collecte luisteren we naar ‘March’ uit het Occasional Oratorio van Georg Friedrich Händel)

Elb lied 132: U zij de glorie

Zegen