Liturgie Nieuwjaarsdag Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, in de Dorpskerk met ds. A.L. Molenaar uit Bruinisse.

Psalm 96: 1

Votum en groet

Psalm 96: 3

Gebed

Schriftlezingen: Leviticus 12: 1-8 en Lucas 2: 21-24

Psalm 8: 1 en 6

Verkondiging n.a.v. Lucas 2: 21: En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. Het thema van de verkondiging is: Een nieuw begin.

Gezang 446: 1, 2 en 7

Geloofsbelijdenis

Gezang 308: 1 en 2

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Gezang 434: 1 en 5

Zegen