Liturgie Nieuwjaarsdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Nieuwjaarsdag, 1 januari 2021, in de Biesboschkerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Psalm 96: 1

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: Kolossenzen 3: 15 – “En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent.”

Psalm 67: 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 16: 16 – 33

Elb lied 357: 4 en 5

Prediking. Tekst uit Johannes 16: 33, “Ik heb de wereld overwonnen.”

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis van Nicea                  

Dankgebed en voorbeden

Collecten                                                                                                                  

Elb lied 178 Als ik maar weet dat hier mijn weg

Zegen