Liturgie 2 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 2 januari in de Biesboschkerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel.

Psalm  98: 1 en 2

Stil tot God

Votum en Groet

Inleidende woorden

Psalm  98: 3 en 4

Gebed om de opening van de Schrift, om de Heilige Geest

Onze kinderen gaan naar hún dienst

Schriftlezing: Evangelie-Johannes 15,1-17 (editie: NBG- 1951)

Gezang  78: 1 t/m 4

Uitleg en verkondiging: Evangelie-Johannes 15: 5c: “want zonder Mij kunt u niets doen.”

Elb lied 246: 2 

Belijdenis van het geloof in God: Geloofsbelijdenis Nicaenoconstantinopolitanum

Elb lied  218: 3

Gebed: Dank, voorbeden, stil moment en het Onze Vader

Onze kinderen komen terug in de dienst

Inzameling van de gaven

Psalm  93: 1 t/m 4

De zegen van God, beantwoord met gezang 456: 3

Enkele vooraf-opmerkingen bij de Zondagmorgendienst van 2 januari

De Schriftlezing is Evangelie-Johannes 15,1-17. Als kerntekst voor de uitleg en verkondiging is gekozen vers 5c: “want zonder Mij kunt u niets doen.” Woorden direct uit Jezus’ mond!

De keuze van dit Schriftgedeelte èn deze kernwoorden is uiteraard niet willekeurig. Het is nu de tweede dag van het Nieuwe Jaar. Hóe gaan we deze nieuwe periode in ons leven in?

Met ‘ik zal …, ik wil …, ik ga …, ik heb dit gepland …, ik denk dat ik …’. Als Kerk van Jezus Christus zijn we geroepen Zijn woorden te horen èn te doen. Deze volg-orde: horen en dan doen. Jezus laat ons horen in de eerste zondagmorgenkerkdienst van het jaar: “want zonder Mij kunt u niets doen.”

Door en door heldere woorden. Maar ik kan toch wel iets doen, iets betekenen? Neen: NIETS!

Tenminste wat in Gods ogen GOED is. Wij als Kerkmensen, wij gelovigen in Jezus Christus, worden op onze plek gezet; we houden niets over (althans wat van/uit ons mensen afkomstig is). Om dit met een geliefd (!) gezang te zeggen: ‘moede kom ik, arm en naakt.’ Maar wanneer Jezus Christus zegt: ‘niets zonder Mij’ laat Hij het daar niet bij.

In de Kerstacht is het uitgebazuind, bestemd om te horen door de héle wereld: “Zie, ik verkondig u grote blijdschap.” Jezus de Zaligmaker is geboren. Hij is ALLES voor U!

Wat u niet hebt, ook niet zult bemachtigen of produceren – maar wat Hij wel van ons vraagt- GEEFT HIJ! Gratis! Wat wordt dat een gelukkig Nieuw Jaar!

ds. S. Jumelet/ Zaltbommel