Liturgie Hemelvaartsdag Dorpskerk 09.30u

Liturgie voor de morgendienst op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 47: 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 469 Wil je wel geloven

Gebed om de heilige Geest

Elb lied 142 Majesteit, groot is Zijn majesteit

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Hand. 1: 1 – 14

Gezang 231: 1, 3 Wij knielen voor Uw zetel neer

Preek

Gezang 234: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 140: 1, 2, 3 Kroon Hem met gouden kroon!

Zegen