Liturgie Hemelvaartsdag Biesboschkerk 09.30u

Liturgie voor de morgendienst op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 47: 2, 3 

Stil gebed 

Votum en groet

Elb lied 141 U hebt de overwinning behaald 

Gebed om de heilige Geest 

Elb lied 142 Majesteit, groot is Zijn majesteit 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Lukas 24: 36 – 53; Hand. 1: 1 – 14 

Gezang 231: 1, 3 Wij knielen voor Uw zetel neer

Preek: Hemelvaart is Jezus’ troonsbestijging.

Gezang 234: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collectemoment

Elb lied 140: 1, 2, 3 Kroon Hem met gouden kroon! 

Zegen, gesproken amen