Liturgie Goede Vrijdag Dorpskerk 19.30u

Liturgie voor de dienst op Goede Vrijdag D.V. 29 maart met ds. G.R.G. van der Neut.

Zingen: Psalm 22: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 178: 1, 2 Jezus om uw lijden groot

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 27: 11 – 26

Moment van stilte

Zingen: Gezang 178: 3, 4

Schriftlezing: Matteüs 27: 27 – 37

Moment van stilte

Zingen: Gezang 178: 5, 6

Schriftlezing: Matteüs 27: 38 – 50

Moment van stilte

Zingen: Gezang 178: 7, 8

Overdenking

Zingen: Gezang 178: 9, 10

Gebed

Zingen: Gezang 182: 1, 2 Jezus, leven van ons leven

Zegen; beantwoord met een gesproken amen.

De ouderling van dienst dooft de paaskaars