Liturgie Goede Vrijdag 15 apr Dorpskerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Goede Vrijdag, vrijdag 15 april, in de Dorpskerk met ds. N.W. van den Houten uit Ede.

Psalm 22: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 114: 1, 2, 6, 7, 8 Als ik in gedachten sta

Gebed

Schriftlezing: Marcus 15: 33-41 (HSV)

Psalm 69: 1, 3

Verkondiging Marcus 15: 38: En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

Elb lied 409 Ik zie een poort wijd openstaan

Geloofsbelijdenis

Gezang 192: 1, 2, 6

Dankgebed en voorbede

Gezang 392: 1, 3, 5

Zegen

.

Na de zegen dooft de ouderling van dienst de Paaskaars en leest verzen 1 en 4 van gezang 195.

  1. Nu valt de nacht. / Het is volbracht: / de Heer heeft heel zijn leven / voor het menselijk geslacht / in Gods Hand gegeven.

.

4. ’t Is goed, o Heer, / Gij hoeft de eer / van God niet meer te staven. / Leggen wij ons bij U neer, / in uw dood begraven.

.

We verlaten stil de kerk.