Liturgie Eerste Pinksterdag Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst op Eerste Pinksterdag, zondag 5 juni, in de Dorpskerk met ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem.

Psalm 87: 1 ‘Op Sions berg…’

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 87: 2, 3, 4

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing Joël 2: 28-32

Gezang 39: 4, 5, 6  (melodie van Psalm 101)

Schriftlezing: Handelingen 2: 14-24, 37-41

Gezang 39: 7, 8, 9

Prediking, de kerntekst is Handelingen 2: 39

Elb lied 150 ‘Ruis, o Godsstroom der genade’

Apostolische geloofsbelijdenis

Elb lied 341 ‘Heer, God, U loven wij… belijden wij’

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’

Collectemoment

Psalm 32: 3 ‘Gij zult aan mij al uw beloften staven’

Zegen, beantwoord door te zingen gezang 456: 3

In de preek staat centraal Handelingen 2: 39: “Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen…” Welke belofte is dat? En hoe krijg je daar deel aan? Er blijkt sprake te zijn van een dubbele belofte, met een dubbele voorwaarde. Kom maar luisteren hoe dit precies zit!