Liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Eerste Pinksterdag, zondag 28 mei, in de Biesboschkerk met ds. E. van Rooijen uit Noordeloos.

Aanvangslied: Gezang 242: 6, 7

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 45: 1, 4

Geloofsbelijdenis

Psalm 40: 1, 3

Gebed

Schriftlezing: Ezechiël 16: 1-14

Gezang 244: 2

Preek

Psalm 63: 1, 3

Gebed

Gezang 250, 2, 5

Zegen