Liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag, zondag 28 mei, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Muzikale medewerking wordt verleend door Aldert van Hoornaar (orgel) en Cees Trappenburg (trompet en bugel).

Psalm 104: 1, 3 

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 477 Geest van hierboven (met in de laatste regel ‘kind’ren’ ipv ‘zonen’!) 

Gods wijsheid voor ons leven: 1 Tess.5: 12 – 24 (NBV21) 

Elb lied 148 Heilige Geest van God (2x) 

Gebed om Gods Geest 

Kindermoment, kinderen gaan hierna naar de kindernevendienst 

Bijbelgedeelten: Handelingen 2: 1 – 21 (NBV21) 

Gezang 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind 

Schriftlezing: Johannes 4: 13 – 15  (NBV21) 

Elb lied 150: 1, 2, 3 Ruis, o Godsstroom der genade 

Preek: De heilige Geest wordt een bron in ons! (Joh. 4: 14) 

Elb lied 147: 1, 2, 3, 6 Heer, ik hoor van rijke zegen (NB in 1e couplet, ‘dropp’len’ vervangen door ‘druppels’ )

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 426: 1, 2, 4 Dank U voor de wond’ren die gebeuren 

Zegen, gesproken amen