Liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Eerste Pinksterdag, zondag 5 juni, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Het Thema is: “Pinksteren: in vuur en vlam voor God!” Het orgel en de piano worden bespeeld door Gerton Hoogerwaard, op cajon Maurice Hoogerwaard.

Psalm 148: 3, 6

Votum en groet

Gezang 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind

Gods wijsheid voor ons leven: 1 Tess. 5: 12-24 (NBV21)

Kinderlied: ‘Door de kracht’ van Elly & Rikkert

Gebed om Gods Geest

Handelingen 2: 1-18 (NBV21)

Openbaring 3: 14-22  (NBV21)

Elb lied 150: 1, 2, 3 Ruis, o Godsstroom der genade

Preek: “Pinksteren: in vuur en vlam voor God!”

‘Kom heilige Geest’ van Sela

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

‘De wind steekt op’ van Sela

Zegen; beantwoord met gesproken amen