Liturgie Eerste Paasdag Dorpskerk 10.00u

Paasmorgen 2021 – vanuit de Dorpskerk Werkendam 4 april 2021 om 10:00

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Paasdag, zondag 4 april, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van de Neut. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Aldert van Hoornaar en trompettist Cees Trappenburg. Het thema is van deze Paasdienst is: Waarom huil je? Jezus leeft!

De nieuwe paaskaars wordt aangestoken.

Psalm 100: 2, 4

Bemoediging en groet

Elb lied 122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Gezang 217: 1, 3, 4 Jezus leeft en ik met Hem!

Gods geboden: Kol. 3: 1 – 17 (NBV)

Gezang 215 Christus, onze Heer verrees

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment: Een spoor van liefde: Maria ontmoet Jezus.

Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 18  (NBV)

Elb lied 137 Omdat Hij leeft

Preek

Elb lied125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecten – tijdens de collecte luisteren we naar Aria van Christoph Willibald Gluck. (orgel en bugel)

Elb lied 132: U zij de glorie

Zegen; gesproken amen.

Na de dienst: Improvisatie U zij de glorie (orgel en piccolo-trompet)