Liturgie Eerste Paasdag Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst op Eerste Paasdag, zondag 4 april, in de Biesboschkerk met ds. G.J. Wolters uit Almkerk.

Psalm 118: 1, 6

Votum en groet

Aanvangstekst

Psalm 118: 8, 9

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Joh. 20: 1-18

Gezang 210: 1, 4

Verkondiging

Gezang 219: 1, 2

Geloofsbelijdenis

Gezang 219: 5, 6

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 132

Zegen