Liturgie Eerste Paasdag 9 april Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Eerste Paasdag, zondag 9 april, in de Dorpskerk met kerkelijk werker R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

Gezang 217: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

Elb lied 137  (alleen Ned.)

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes  20: 1 t/m 18

Elb lied 122: 1 t/m 4

Verkondiging: Het is Pasen, kom uit je comfort zone!

Gezang 215:  1, 2, en 3

Geloofsbelijdenis

Gezang 218: 1, 2, 7 en 8

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Gezang 224: 1, 2, 5 en 6

Zegen beantwoord door gemeente met gezang 456: 3

.

Maria van Magdala loopt de de begraafplaats op. Wat gaat er allemaal door je heen als je een begraafplaats op loopt? En hoe voel je je als daar onverwachte dingen gebeuren. Soms is het nodig dat we dingen anders gaan zien omdat we vast zitten in onze eigen bubbel. Die bubbel kan van alles zijn, maar alles bezien we vanuit dat vaste standpunt. Door uit onze comfortzone te komen, zou het zomaar kunnen gebeuren dat de Heilige Geest ons Jezus laat zien. Want: Hij is opgestaan. Vandaar dat het thema van deze dienst is: Het is Pasen, kom uit je comfortzone!