Liturgie Eerste Kerstdag Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Eerste Kerstdag, zondag 25 december, in de Biesboschkerk met ds. J. Smit uit Katwijk aan Zee.

Psalm 98: 3

Persoonlijk gebed – Votum en Groet

Psalm 136: 11

Geloofsbelijdenis van Nicea

Elb lied 103: 1 en 3

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing: Jesaja 52: 1 – 9 (HSV)

Elb lied 362

Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 1 – 7 (HSV)

Gezang 138: 1

Preek – tekst: Jesaja 52: 6b: Zie, hier ben Ik.

Gezang 141: 1

Dankgebed en voorbede

Collecten

Psalm 149: 3

Zegen – wordt beantwoord met gezang 456: 3