Liturgie Eerste Kerstdag Biesboschkerk 09.50/10.00u

Liturgie voor Eerste Kerstdag, 25 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Het thema van de dienst is ‘Dicht bij het Licht!’. Aan de dienst werken mee: zanggroep o.l.v. Marcel van der Poel en violiste Irene Baan.

Vanaf 09.50 uur klinken de volgende liederen: Komt allen tezamen (Gezang 138), Stille nacht (Gezang 143), Eer zij God in onze dagen (Gezang 134).

Welkom en mededelingen

Psalm 98: 1, 2, 4

Votum en groet

Gezang 135 Hoor de englen zingen d’eer

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

Elb lied 434b God zal met u zijn

De zanggroep zingt: Away in a manger en In ons hart geboren

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 8; Lukas 2: 1 – 20 (NBV)

De zanggroep zingt: Gezang 141 Ik kniel aan Uwe kribbe neer

Verkondiging: ‘Dicht bij het Licht!’

Elb lied 100 Donker de nacht

De zanggroep zingt: Mary was the first one en Forget your worries

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk bidden we het Onze Vader

Collectemoment

Zegen, beantwoord met gezang 456: 3

De Kerstdienst wordt besloten met Elb lied 101 Ere zij God