Liturgie Dorpskerk 9 juni 10u

Liturgie voor D.V. zondagmorgen met ds. G.R.G. van der Neut in deze dienst is er viering van het Heilig Avondmaal.

Zingen: Psalm 87: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 87: 3, 4

Gods wet

Zingen: Psalm 86: 4

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment, kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Romeinen 14v1-17, Efeze 4v1-7

Zingen: Elb 217 U maakt ons één U bracht ons tezamen

Preek

Zingen: ELB 218 Samen in de naam van Jezus

Avondmaal: lezen 2e deel formulier

Zingen: Gezang 358: 1-3 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Viering Heilig Avondmaal

Elb 212 Heer wat een voorrecht

Elb 213 Ik wil jou van harte dienen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte-moment

Zingen: Gezang 182: 1, 6 Jezus, leven van ons leven

Zegen