Liturgie Dorpskerk 1 januari 10.00u

Liturgie voor nieuwjaarsdag D.V. maandag 1 januari 2024 met ds. E van Rooijen uit Noordeloos.

aanvangslied: Gez. 127, 6.7.
stil gebed
votum en groet
zingen: Ps. 24, 4.5.
geloofsbelijdenis
zingen: Ps. 17, 3.7.
gebed
Schriftlezing: Johannes 10, 1-9
zingen: Gez. 300, 5.6.
preek
zingen: Ps. 121, 3.4.
gebed
zingen: Gez. 120, 1.4.
zegen