Liturgie De Bron 24maart 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van D.V. 24 maart met ds. A.H. Groen uit Sliedrecht in De Bron (t.o.Dorpskerk)

Psalm 42: 1 en 3
Votum en groet
Psalm 72: 4 en 6
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 23: 33-43 HSV
ELB 181: 1, 3 en 4 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Preek Lucas 23:42
Gezang 183: 1, 4 en 6
Geloofsbelijdenis
Gezang 217: 1, 2 en 4
Dankgebed en voorbeden
ELB 246 (Ik bouw op U)
Zegen