Liturgie Biesboschkerk 7 jan 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van D.V. zondag 7 januari in de Biesboschkerk met ds. J. van Walsum uit Portugaal.

Lied: Psalm 100: 1 en 2

Stilte – Bemoediging en groet

Lied: Psalm 100: 3 en 4

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 42:1-4

Lied: Gezang 166: 1

Schriftlezing: Matteüs 3:1-17

Lied: Gezang 166:2

Preek

Meditatief orgelspel

Liedboek 2013 524:1, 2, 3, 4 en 5 (melodie Psalm116) Lied: ‘Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan’

Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied: Elb 239

Gebeden

Lied: Gezang 157: 1 en 3

Zegen