Liturgie Biesboschkerk 28 jan 10.00u

Liturgie voor D.V. zondagmorgen 28 januari dit is een gezinsdienst met Proponent Bas van Dieren

uit Rotterdam.

OPW 826: De Heer is mijn Bevrijder (oefenlied voor de dienst)

Welkom

Intochtslied: PS 27: 1,6 en 7

Votum en groet

Taizé lied: Loof de Heer mijn ziel

10 geboden (kinderversie)

OPW 717: Stil mijn ziel wees stil

Gebed

Kindermoment groep 1-3

Kinderlied: Dapper dapper dapper

Schriftlezing uit de HSV : Jozua 1:1-9 en 2 Tessalonicenzen 2:13-17

OPW 826: De Heer is mijn Bevrijder

Preek

Sela: Toekomst vol van hoop

Gebed

Collecte met tegelijkertijd in canon OTH 291: Ik stel mijn vertrouwen, op de Heer mijn God

ELB 342: Heer, ik prijs Uw grote Naam

Zegen