Liturgie Biesboschkerk 26 mei 18.00u

Liturgie voor D.V. zondagavond met ds G.R.G. van der Neut.

Lied: Psalm 65: 1, 6

Votum en groet

Lied: Gezang 75: 1, 5 U kennen, uit en tot U leven

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Matteüs 9: 9 – 13; Romeinen 7: 14 – 26

Lied: Psalm 25: 8, 9

Lezen: Heidelberger Catechismus, zondag 1, en zondag 2 in gewone taal

Preek

Lied: psalm 37: 4, 5

Geloofsbelijdenis

Lied: Elb 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Lied: Elb 203 Genade zo oneindig groot

Vraag voor bij de koffie: in welke mate ervaar(t) jij/u iets van ellende, verlossing, dankbaarheid?

Zegen