Liturgie Biesboschkerk 23 juni 18u

Liturgie voor D.V. zondagavond dit is een jeugddienst met Marjan Oostrum. Muzikale begeleiding door Band Kingdom. Thema: Debora
Lied voor de dienst: band
Welkomstwoord
Intochtslied: Met open armen- Schrijvers voor Gerechtigheid
Stilgebed
Aanvangswoord en groet
Samenzang: Familie- Opwekking 767
Gebed om opening van het woord
Samenzang: Mighty to save-Michael W. Smith
Schriftlezing: Richteren 4: 1-9 en Romeinen 15:7
Overdenking: Debora
Samenzang: Raise a Halleluja-Bethel music
Geloofsbelijdenis: Wij geloven-Opwekking 747
Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Samenzang: What a beautfull name-Hillsong Worship
Zegen
Lied na de dienst: Holy water – We the Kingdom