Liturgie Biesboschkerk 21 jan 18.00u

Liturgie voor D.V. zondagavond 21 januari dit is een jeugddienst.

Thema: Wat is Gods plan voor mijn leven?

Voorganger: Guido van der Neut

Muziek wordt begeleid door: Marcel van der Poel & Vocal

Lied voor de dienst: Psalm 121(Psalmen voor Nu) Waar komt mijn hulp vandaan?

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 733 Tienduizend redenen

Stilgebed

Aanvangswoord en groet

Samenzang: Trust in you – Lauren Daigle

Vocal Group : Total praise / Aan uw tafel (Sela)

Gebed om opening van het woord

Schriftlezing: Psalm 37: 7-9 – Matteüs 28: 16-20 – Jakobus 1: 5-8

Samenzang: Opwekking 804 Good good Father

Overdenking

Samenzang: Opwekking 786 met hart en handen

Geloofsbelijdenis: Opwekking 347 Ik geloof in God de vader

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Samenzang: Opwekking 771 één doel

Zegen

Lied na de dienst: The victory is ours.